Wij zijn niet ons neiging, maar wij ziijn, wat wij ervan maken!

Pedofilie – een definitie

Wikipedia: “Het word pedofilie (van het grekisk παῖς pais “jongen, kind,” en φιλία philia – friendskap) aanluidt het primair seksuele belangstelling in kinderen, die nog niet de puberteit hebben bereikt. Als het bestendig is en de getroffen persoon daaronder lijdt of seksuele contacten met kinderen heeft,geld het als psychisch storing – precies een storing van het seksuel preferentie (parafilie). Het word pedoseksualiteit werd soms synoniem met het word pedofilie gebruikt. Deels word het begrip ook gebruikt om het seksueel preferentie op kinderen en seksueel gedrag te kunnen onderscheiden.” (volgens DSM-5 betekend een parafilie alleen maar een seksuele neiging, daarentgegen is een parafiele stoornis als psychische lijdens ontstaan en/of seksuel misbruik word gedaan).

Pedofilie dus betekened de seksuele aanspreekbarheid van voorpubertaire kinderen (in het geval van hebefilie van kinderen in het begin van de puberteit). In tegenstelling tot de pedofile of hebefile seksualiteit staat die seksuele mishandeling, die meestal niet in de samenhang van pedofilie staat. Deze mensen worden “ersatzhandlungstäter” genoemd. Een seksuele mishandeling kan van een pedofilie begunstigt zijn, maar heeft meestal geen samenhang.

Het Project

Onder de titel “stap uit de shaduw” zal een kunstproject uit de bijdragen van pedofile mensen uit verschillende landen onststaan. Het is een op lange zicht uitgelegt project een heeft drij hoofddoelen:

Ons als groep van niet misbruikende en deels despeert hulp zoekende mensen publiek zichtbaar te maken en de stigma te reduceren.

Pedofielen in het samenhang met hun neiging en de vaak zwaren omgang een mogelijkheid te geven zich uittedruken. Vanwegen de discriminatie hebben wij meest een verstoppertje te spelen om vriendjes, arbeid en deels gezin niet te verliezen – let wel sondern en misbruik gedaan te hebben. Dit produceert een enorm leeddruk want een belangrijk deel van het personlijkheid moet geheim gehoud werden om niet alles te riskeeren.

Het Pad

Het doel is om een online-galerij te creëeren die voornamelijk uit korte zelfintroducties van niet-misbruikende pedofielen bestaat. Iederen wordt uitgenodigd om iets over zichzelf te schrijven. Wat hen kenmerkt, wie zij zijn, wat zij voelen. Daarnaast kan iederen die dat wil ook artistiek betrokken ranken en bijvoordbeeld een foto ontwerpen en insturen. Het doel is om te laten zien: dit is wij wij zijn. Niet het sterotype dat velen in ons zien, maar vrienden, famileleden, buren, kinderen, kleinkinderen, van wie sommigen ook ouders zijn, die zich terdege bewust zijn van het probleem van hun pedofile en van wie velen eraan lijden. Volwaardige mensen met een levven, een verhaal, met gevoelens, ideeen, hoop en vrees, verbeelding, kunst, en poëzie.