Shadow Project is weer online!

Op deze website gaat het op geen enkele manier om het bagatelliseren van seksueel geweld, maar over het in het licht treden van mensen met pedofiele neigingen die geen misbruik willen maken.

Stap uit het schaduw! - uit welke schaduw?

Waaraan denkt u, als u het woord “pedofilie” hoort? De meeste mensen denken aan kindermisbruik, aan kinderen die gedwongen of verleid worden tot seksuele handlingen te doen, aan mensen die de rest van hun leven met psychologische littekens moeten leven. Of aan mensen, die zij op kinderen geilen en alleen denken, hoe zij hen zover kunnen krijgen, dat zij seks met hen hebben. Of acitivisten, die seks met kinderen willen legaliseren.

Dit is precies die schaduw, waar WIJ uit willen stappen.

Wij zijn mensen, die onze gevoelens voor kinderen hebben ondekt en verantwoordelijk met zij leven. Wij doen geen misbruik en willen kinderen beschermen tegen sekuseel geweld.

Het problem

Een groot probleem voor onze samenleving en voor niet-misbruikende pedofielen is, dat ons probleem weinig bekend is voor en meerderheid van mensen – inclusief de media! De Media stelt “pedofilie” gelijk aan seksueel misbruik. Door deze alomtegenwoordige gelijkstelling van voorkeur en misbruik moet iemand met pedofilie vrezen voor ernstige discrimatie als hij of zij uit de schaduw stapt. De gevolgen hiervan zijn dat pedofielen die zich niet willen scharen met radicale pedoactivisten (kringen die seksueel concat met kinderen min of meer goedkeuren of de legalisering ervan eisen) bijna allemaal aan hun lot worden overgelaten, minachting ervaren en moeilijk hulp kunnen vinden.

Dat verantwoordelijke pedofielen uit de schaduw stappen van pedoactivisten, die seks met kinderen willen legaliseren, is allang aan de beurt! Deze activisten bespotten slachtoffers van seksueel misbruik! Wij moeten tegen deze pedokringen worden activistisch! Dat is het doel van dit project. Wij bestaan, wij zijn niet bepaald weinigen die dit pad bewandelen en wij zijn vernantwoordelijke mensen.